Aşir Devran

Mavianka Eğitim ve Danışmanlık

Aşir Devran

Maliye Uzmanı

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Ankara İktisadi Ve Ticari İlimler

Akademisi’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu Gelirler Kontrolörlüğü

sınavını kazanarak  01.08.1971 tarihinde Gelirler Kontrolörü olarak, vergi incelemesi,

teftiş ve tahkikat  görevine başladı. 1974 yılında yeterlilik sınavını verdi. 1976 ve 1978

yıllarında, Katma Değer Vergisi konusunda Almanya’da düzenlenen seminerlere ve

Katma Değer Vergisi tasarıları , genel tebliğ, beyanname ve Klavuz  Taslakları hazırlama

çalışmalarına katıldı.

1976 - 1983 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda; Vergi Daireleri, Takdir Komisyonları,

Uzlaşma Komisyonları, Vergi İtiraz Komisyonları , Kuruluş ve  Organizasyonları, Vergi

Daireleri Takdir ve Uzlaşma Komisyonları Yönetmelikleri, Vergi Daireleri İşlem

Yönergeleri, Kullanılacak Basılı Kağıtlar, Düzenlenecek Beyanname ve Klavuzlar,

 konularını da içeren “Gelir İdaresinin Yeniden Düzenlenmesi” çalışmalarını yürüttü,

Vergi Reformu, Vergi Tasarıları ve Gerekçelerinin hazırlanması çalışmalarına katıldı.

1984 – 1985 yıllarında Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Başkan Yardımcılığı görevinde

bulundu.  14.05.1985 tarihinde Gelirler Başkontrolörü oldu. 15.04.1988 – 10.03.1994

tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğ’nde Daire Başkanlığı

görevinde bulundu. Bu yıllarda  Devlet Muhasebesi Yönetmeliği ve Devlet  Harcama

Belgeleri Yönetmeliği çalışmalarına ve 2 yıl süre ile  vergi mükellefleri için hazırlanması 

istenilen  “Tek Düzen Genel Hesap Planı ”  düzenleme çalışmalarına katıldı. 10.03.1994

tarihinden itibaren Gelirler Başkontrolörü olarak tekrar Gelirler Kontrolörlüğüne döndü.

1974 – 1995 yılları arasında; Denetim ve Üst Düzey Yöneticilerin hizmet içi eğitimlerinde

“Eğitici”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye Yüksek Okulu’nda

“Öğretim Görevlisi” olarak , görevde bulundu.

1995 yılında istifa ederek Maliye Bakanklığı’ndan ayrıldı ve özel sektörde CEO ve

Danışmanlık hizmetlerinde bulundu.

Katma Değer Vergisi ve Emlak Vergisi Uygulamaları Konularında müşterek yayınlanmış

eserleri , Vergi ve Gider Mevzuatı konularında ders notları bulunan Aşir Devran , evli ve

iki çocuk babasıdır.

  • Telefon

    0 542 551 97 67

  • Email

    info@mavianka.net