Av.Serkan Çakmaklı

Mavianka Eğitim ve Danışmanlık

Av.Serkan Çakmaklı

2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 9 yıldır

avukatlık yapmaktadır. 2010 yılından beri ağırlıklı olarak gayrimenkul ve kentsel

dönüşüm hukuku üzerine çalışmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren riskli yapılarda ve

riskli alanlarda hukuk danışmanı ve yine 6306 sayılı kanundan kaynaklanan davalarda

avukatlık yapmaktadır. Birçok riskli yapı yanında, Beyoğlu/İstiklal Mahallesi (Piyalepaşa

İstanbul Projesi), Ataşehir/Barbaros Mahallesi ve Antalya/Kepez Santral projelerinde

riskli alanlarda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Beyoğlu/İstiklal Mahallesi (Piyalepaşa

İstanbul Projesi), Türkiye genelinde riskli alanlar içerisinde gerek özel sektör kuruluşunun

yetkilendirilmiş olması, gerekse uygulama bakımından en ileri aşamadaki riskli alan

projesi olması nedeniyle kentsel dönüşüm uygulamaları içinde ayrı bir yer tutmaktadır.

Av. Serkan ÇAKMAKLI son olarak İstanbul Barosu ve Okan Üniversitesi tarafından

düzenlenen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3. Yılında

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumuna konuşmacı olarak katılmış ve “Riskli

Alanlarda ve Riskli Yapılarda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu

bir sunum yapmıştır.