Prof.Dr.Etem Saba Özmen

Mavianka Eğitim ve Danışmanlık

Prof.Dr.Etem Saba Özmen

1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde

mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını

başarıyla tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi Özel Hukuk Bilim Dalı Programı ile doktora unvanını kazanmış, aynı seneler

içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim

üyeliği görevi yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını

kazanmış ve bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku

ve Eşya hukuku dersleri vermiştir. Halen Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Etem

Saba Özmen iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı;

Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk

müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

Eserleri:

1-      Kat İrtifakı, Ankara 1997

2-      Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991

3-      Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988

4-      Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010

5-      Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat

Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Basım Nisan 2015