Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

Mavianka Eğitim ve Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

Eğitim Bilgileri

 • Haziran 2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisans Denkliği

 • 2008 – 2011

Tübingen Üniversitesi, Hukuk Fakültesi – Doktora Derecesi

• Tez Konusu: Hisse Senetleri Yasası 67. Maddesinden Doğan Bilgilendirme ve İfşa Yükümlülükleri

• Tez Danışmanı: Prof. Dr. Walter G. Paefgen

 • Ocak 2010

2. Hukuk Devlet Sınavı (Zweites Juristisches Staatsexamen)

 • 2008 - 2010

Tübingen Eyalet Mahkemesi Nezdinde Hukuk Stajı

 • Ekim 2008

1. Hukuk Devlet Sınavı (Erstes Juristisches Staatsexamen)

• Ağırlıklı Alan: Uluslararası Ekonomi Hukuku

 • 2003 - 2008

Tübingen Üniversitesi, Hukuk Fakültesi – Lisans Derecesi


İş Deneyimi  

 • 09/2012 -:

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent)

 • 2011 – 2012:

Allen & Overy LLP, Mannheim

Şirketler Hukuku, Holding Hukuku, Hisse Senetleri Hukuku, Sermaye Piyasaları, Uluslararası Şirket Birleşmeleri (M&A) alanlarında Avukatlık

 • 2010 – 2011:

Völker & Partner, Rechtsanwälte – Steuerberater – Wirtschaftsprüfer, Reutlingen

Sözleşmeler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar, Uluslararası Ticaret Hukuku, Avrupa Hukuku alanlarında Avukatlık

 • 2008 – 2011:

Tübingen Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Hukuk Felsefesi Kürsüsü (Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. K. Kühl)

Asistanlık

 • 2008 – 2011:

Hemmer Hukuk Dershaneleri

Avrupa Hukuku Alanında Doçentlik

Juristisches Repetitorium Hemmer, Tübingen

 • Nisan 2006 Bowling & Co., Londra

Hukuk StajıAkademik Yayınlar


2018

 • Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul 2018.

 • Medeni Hukukta Olay Çözüm Tekniği, İstanbul 2018, (Prof. Dr. Halil Akkanat ve Araş. Gör. Murat Sarıkaya ile birlikte)

 • Otonom Araçlar ve Mesuliyet (Adalet Akademisi Dergisi, Yayın Aşamasında)

 • Toptan Temlikte Teminat İle Teminat Altına Alınan Alacak Arasındaki Oransızlık Sorunu (BATİDER; Yayın Aşamasında)


2017

 • Das neue türkische Gesetz über Mobiliarpfandrechte bei Handelsgeschäften, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2017, s. 493 vd.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 629 vd.

 • Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 645 vd.


2016

 • 6098 Sayılı TBK md. 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu (Doçentlik Takdim Tezi), İstanbul 2016

 • Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri, (Prof. Dr. Halil AKKANAT ile birlikte), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt I, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2 – 2016, s. 103 vd.

 • Denkleştirme Bedeli (Portföy Tazminati) Önceden Ödenebilir Mi? (Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte), Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2016, s. 29 vd.


2012

 • Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG

(Alman POK 67. Maddesinden Doğan Bilgilendirme Ve İfşa Yükümlülükleri) – Peter Lang Verlag, Europäische Hochschulschriften, Reihe II – Rechtswissenschaft, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien – Doktora Tezi

 • Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing – Zum externen IT-Dienstleister als Gehilfen im Sinne des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2012, s. 425


2011

 • Unternehmensberatung im Hinblick auf die Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, Pharmarecht 2011, s. 441

 • Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukukunda Şeffaflık İlkesi ve Kamunun Aydınlatılması, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2011


Bildiriler

 • Das türkische Datenschutzgesetz unter Berücksichtigung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (AB Veri Koruma Tüzüğü ışığında Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), Alman Türk Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu, Tübingen, 24-25 Kasım 2017

 • AB Veri Korunması Temel Tüzüğü (General Data Protection Regulation) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, 25 Nisan 2017

 • Impacts of the "Turkish (Draft) Code for the Protection of Personal Data" on Big Data from the Civil Law Perspective, Türk İsviçre Hukuk Günleri (Turkish - Swiss Law Conference), Big Data and Privacy, Lausanne & Fribourg, 28-29 Nisan 2016

 • Fragen des Verbraucherschutzes, Alman Türk Hukukçular Birliği Güz Toplantısı, İstanbul, 14-15 Kasım 2014

 • Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing, Tübingen Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakülteleri „Cyber Crime: Legal Perspectives in Turkey and Germany“ konulu Ortak Sempozyumu kapsamında sunum, Ekim 2011